Lịch sử công ty

2021
02
Hoàn thành nhà máy sản xuất Yesan thứ 2
2020
08
Thành lập trung tâm nghiên cứu
2018
06
Nhà máy Yesan đạt Tiêu chuẩn Chứng nhận Quản lý An toàn Thực phẩm (HACCP) Chứng nhận Kinh doanh và vận hành nhà máy
Giới thiệu dây chuyền sản xuất sản phẩm nối tiếp Kellog tại Nhà máy Anseong
02
Hoàn thành nhà máy sản xuất Yesan thứ nhất
2017
03
Nhà máy Anseong đạtTiêu chuẩn Chứng nhận Quản lý An toàn Thực phẩm (HACCP) Chứng nhận Kinh doanh (Cà phê)
2016
11
Nhà máy Anseong đạt Tiêu chuẩn Chứng nhận Quản lý An toàn Thực phẩm (HACCP) Chứng nhận Kinh doanh (Kẹo)
2015
11
Giới thiệu dây chuyền sản xuất sản phẩm của LOTTE Nestle Hàn Quốc
2014
05
Được chứng nhận là doanh nghiệp vừa và nhỏ đổi mới công nghệ (INNO-BIZ)
2012
06
Sản phẩm OEM và ODM đã cung cấp cho thực phẩm nói chung và các thực phẩm chức năng như Chong Kun Dang, Yuhan Corporation, Youngjin Pharm, Seoul Milk, Haitai Conf Candy, Nongshim, Boryeong Pharmaceutical, Cosmax Bio, SPC, v.v.
06
Chứng nhận GMP cho nhà máy thực phẩm chức năng Anseong
02
Được đăng ký là cơ sở kinh doanh sản xuất thực phẩm chức năng chuyên dụng cho sức khỏe / Được phép kinh doanh sản xuất thực phẩm
2011
11
Hoàn thành nhà máy Anseong (xây dựng clean room GMP sản xuất thực phẩm và thực phẩm chức năng)
1996
10
Thành lập công ty