Khái quát công ty

OEM/ODM
Dịch vụ tổng hợp

E&S Co., Ltd. là một công ty OEM / ODM thực phẩm chức năng, cung cấp dịch vụ tổng thể cho tất cả các quy trình từ lập kế hoạch, phát triển, kiểm soát chất lượng và vận chuyển sản phẩm.

OEM/ODM

Dịch vụ tổng hợp

Satisfies
customer’ needs

Cung cấp thông tin theo nhu
cầu của khách hàng

Marketing

Tư vấn tiếp thị

Price

Giá thành tốt nhất

Quality

Cung cấp sản phẩm an toàn dưới
sự kiểm soát chất lượng
nghiêm ngặt

E&S là công ty ty thực phẩm chức năng toàn cầu
đồng hành cùng sức khỏe và hạnh phúc của khách hàng.

Ngày thành lập
01 tháng 10 năm 1996
Trụ sở chính
RM. B-409 (Pyeongchon Acro Tower), 230, Simin-daero, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
Nhà máy thứ 1 (Anseong, Gyeonggi-do)
77, Gongdan 1-ro, Anseong-si, Gyeonggi-do
Nhà máy thứ 2 (Yesan, Chungnam)
225 Sandan 3-gil, Sapgyo-eup, Yesan-gun, Chungcheongnam-do
Trung tâm Nghiên cứu
RM. A-704 (Pyeongchon Acro Tower), 230, Simin-daero, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea